Veiligheidsbladen

Veel producten die in de Europese Unie worden verhandeld zijn voorzien van een CE-markering. De twee letters staan voor "Conformité Européenne", dit betekent: "in overeenstemming met de Europese regelgeving" en geeft informatie over de kwaliteit van een product. Producten met een CE-markering mogen vrij verhandeld worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER).


Sinds 1 juli 2013 is de Construction Products Regulation(CPR) in werking getreden in de gehele Europese Unie. Deze regeling vereist dat alle bouw producten, met een geharmoniseerde norm of Europese Technische Goedkeuring (ETA), van een CE-markering zijn voorzien en geleverd worden meteen prestatieverklaring.


Op de Veiligheidsbladen ook wel Prestatieverklaring genoemd (Declaration of Performance (DoP)) staat hoe een bouwproduct presteert op de essentiële kenmerken van het product (ofwel producteigenschappen) en de mogelijke toepassingen in een bouwwerk.

Fabrikanten zijn verplicht sinds 1 juli 2013 een prestatieverklaring ter beschikking te stellen aan leveranciers en eindgebruikers.Hieronder treft u directe links naar de Veiligheidsbladen van de onderstaande leveranciers:

Mocht u vragen hebben omtrent een veiligheidsblad, neem dan contact op met onze verkoop binnendienst of met uw vertegenwoordiger. Aanvullende informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwproducten/ce-markering-bouwproducten.

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Lees meer